Naše služby

Účetnictví

 • vedení podvojného a jednoduchého účetnictví
 • zpracování daňových přiznání
 • zpracování mzdového účetnictví
 • vedení personalistiky

Správa a vymáhání pohledávek

 • aktivní komunikace s dlužníkem
 • zpracování předžalobních výzev
 • zpracování dohod o uznání závazku
 • zpracování splátkových kalendářů
 • zpracování žalob:
  • elektronický platební rozkaz
  • standardní podání (nad 1 mil. Kč)
  • směnečná žaloba
 • zastupování u soudu

Aplikované právní poradenství

 • založení společnosti
 • zápis do obchodního rejstříku
 • zpracování stanov společnosti
 • zpracování valných hromad
 • likvidace společnosti
 • podávání návrhů na zahájení insolvenčních řízení
 • zpracování přihlášek do insolvenčního řízení

Administrativa

 • zpracování běžné obchodní korespondence
 • zápis do různých rejstříků státní správy
 • zpracování podnikatelských záměrů
 • zpracování výročních zpráv

Individuální projekty

 • restrukturalizace společností
 • prodej podniku
 • expertní posudky
 • analýzy
 • kontrolně metodická činnost

Zavolejte nám +420 476 768 203