Kontakt

FORUS CZ, a.s.

Tylova 541, 436 01, Litvínov

IČ:25038974

DIČ: CZ25038974

info@forus.cz

1.     Zpracování předžalobních výzev a aktivní komunikace s dlužníkem

2.      Zpracování dohod o uznání závazku, splátkových kalendářů, uskutečnění vzájemných zápočtů

3.      Příprava žalob a to buď formou návrhu na elektronický platební rozkaz, nebo standardní podáním

4.      Příprava žalob směnečných

5.      Zastupování u soudu

6.      Podání návrhu na výkon rozhodnutí (exekuce)

Ve všech případech je možné, aby se klient rozhodl, zda si nechá zpracovat pouze právní servis, nebo upřednostní zastupování jménem společnosti FORUS CZ, a.s.