Kontakt

FORUS CZ, a.s.

Tylova 541, 436 01, Litvínov

IČ:25038974

DIČ: CZ25038974

info@forus.cz

1.  Zpracování smluv dle konkrétních potřeb zákazníka

Smlouvy dle občanského zákoníkuSmlouvy dle obchodního zákoníku2.  Balíček univerzálních smluv obsahuje například: smlouvy kupní na movité věci, smlouvy kupní na nemovitosti vč. návrhu na vklad do katastru, smlouvy pracovní, mandátní, komisionářské, smlouvy budoucí, smlouvy o postoupení pohledávek ….

3.  Založení společnosti včetně zápisu do obchodního rejstříku, zpracování stanov společnosti a valných hromad.

4.  Likvidace společnosti, podání návrhů na insolvenční řízení, zpracování bankrotu na fyzickou osobu.

5.  Zpracování přihlášek do insolvenčních řízení

6. Poradenství v oblasti práva